Skip to content

B2C

Comandament a distància de 2 canals, rollercode de 433,92 MHz, incopiables.