Skip to content

B4C

Comandament a distància de 4 canals, rollercode de 433,92 MHz, incopiables.