Skip to content

MULTI CODE

Comandament a distància de 4 canals que copia tots els rollings code del mercat (288 MHz a 868 MHz).