Skip to content

KIT CISNE 2 HOJAS

CISNE
2 motors electromecànics de 24 V amb central electrònica i receptor de 433 MHz incorporat.

NOVO4
2 comandaments a distància de 4 canals de 433,92 MHz.

FT04
Fotocèl·lula emissora-receptora de fins 20 m.